Wat is de Wet ter voorkoming van witwassen?

Wet ter voorkoming van witwassen

Sinds 2008 kennen we de Wet ter voorkoming van witwassen, oftewel de WWFT. Voluit heet deze wet Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Het doel van deze wet is dan ook het tegengaan van financiële misdrijven zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Lees hier meer over de geschiedenis en uitvoering van deze wet. 

Wat houdt de Wet ter voorkoming van witwassen in?

De WWFT is in het leven geroepen om vermogenscriminaliteit in de financiële sector tegen te gaan, maar ook het financieren van terroristische activiteiten. Vóór de WWFT kenden we de MOT, de Wet melding ongebruikelijke transacties, en de WID, de Wet identificatie bij dienstverlening. Deze twee wetten zijn in feite samengevoegd tot de Wet ter voorkoming van witwassen. De WWFT gaat het gebruik van crimineel geld tegen door ondernemers in de financiële sector te verplichten transacties en potentiële cliënten aan een screening te onderwerpen. Verdachte praktijken dienen vervolgens bij de overheid te worden gemeld.

De WWFT check en WWFT melding

Ondernemers in de financiële sector moeten dus hun cliëntèle aan een screening onderwerpen, willen ze in lijn handelen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Hoe streng deze screening is, is afhankelijk van de precieze branche waar u in werkzaam bent. Zo zijn er voor bankiers andere eisen dan voor makelaars bijvoorbeeld. Hoe de ondernemer of dienstverlener deze screening precies inricht, staat ze vrij. Wel moet het een gedegen resultaat opleveren. Onderdeel van de WWFT check is onder andere controle op identiteit: doet u daadwerkelijk zaken met de persoon die uw cliënt claimt te zijn? Ook de inschrijving bij de kvk dient te worden gecontroleerd. Zo’n controle kunt u handmatig doen, maar gelukkig kunt u uzelf of collega’s ook veel tijd besparen door dit proces aan speciale software over te laten. Zo weet u bovendien zeker dat de controle conform de WWFT gebeurt. Merkt het systeem iets ongebruikelijks op, dat krijgt u hier een melding van. Vervolgens dient u deze ongeregeldheden door te geven. Wanneer u dit niet doet, bent u strafbaar. Dit kan u een boete of zelfs strafrechtelijke vervolging opleveren. Houdt u zich dus zeker aan de Wet ter voorkoming van witwassen, om de nodige ellende te voorkomen. En dan doelen we niet alleen op boetes: uiteraard zal het in zee gaan met sujetten die later onbetrouwbaar of crimineel blijken een onderneming geen goed doen. Denk aan imagoschade of de kans om zelf opgelicht te worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *